Uzupełniający konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych na rzecz SPZOZ w Pilawie na lata 2017-2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 12 grudnia 2016 20:56

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pilawie

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)

ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

wykonywania badań diagnostycznych na rzecz SPZOZ w Pilawie na lata 2017-2019

 

Do pobrania:


 

 
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia na lata 2017-2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 06 grudnia 2016 14:01

OGŁOSZENIE

Kierownik SPZOZ w Pilawie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia na lata 2017-2019 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie


Termin składania ofert: do dnia 19 grudnia 2016 r. w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Pilawie, ul. Wojska Polskiego 16 do godz. 10.00. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają procedurze konkursowej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Pilawie, ul. Wojska Polskiego 16

Rozstrzygnięcie konkursu ofert: do 31 grudnia2016 r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Pilawie, ul Wojska Polskiego 16 oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia www.spzoz.pilawa.com.pl

 

Do konkursu mogą przystąpić lekarze wykonujący działalność leczniczą, o której mowa  w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 2016.1638.j.t ),  spełniający ponadto  wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest w siedzibie Udzielającego zamówienia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, tel.256856174. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości lub części oraz przesunięcia terminów, bez podania przyczyny.

 

 

 

Kierownik SPZOZ w Pilawie

Tomasz Sygnowski

Dokumenty do pobrania:


 
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na lata 2017-2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 05 grudnia 2016 14:17

 

 

OGŁOSZENIE

Kierownik SPZOZ w Pilawie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej  na lata 2017-2019 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Pilawie


Termin składania ofert: do dnia 16 grudnia 2016 r. w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Pilawie, ul. Wojska Polskiego 16 do godz. 10.00. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają procedurze konkursowej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Pilawie, ul. Wojska Polskiego 16

Rozstrzygnięcie konkursu ofert: do 20 grudnia2016 r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Pilawie, ul Wojska Polskiego 16 oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia www.spzoz.pilawa.com.pl

 

Do konkursu mogą przystąpić lekarze wykonujący działalność leczniczą, o której mowa  w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 2016.1638.j.t ),  spełniający ponadto  wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest w siedzibie Udzielającego zamówienia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, tel.256856174. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości lub części oraz przesunięcia terminów, bez podania przyczyny.

 

 

 

Kierownik SPZOZ w Pilawie

Tomasz Sygnowski

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 


 

 

 

 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonywanie badań diagnostycznych na rzecz SPZOZ w Pilawie na lata 2017-2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 05 grudnia 2016 14:42
 
Ogłoszenie o częściowym unieważnieniu konkursu ofert na wykonywanie badań diagnostycznych na rzecz SPZOZ w Pilawie na lata 2017-2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 05 grudnia 2016 14:40


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 6